TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN

İLETİ ALICISI

AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu

 

Tarafımızca işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla GÜLSÜM SÖZEN olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

Kimlik Verisi

Adı soyadı, imza

İletişim Verisi

Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası Bilgisi, faks numarası, sosyal medya kullanıcı adı bilgileriniz

Pazarlama

İletişim kanalı tercihiniz, anket cevaplarınız, anket değerlendirme sonuçlarınız

Hukuki İşlem

izin kaynağı, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay türünüz, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay ya da ret tarihiniz, Tüketici, esnaf veya tacir olup olmadığınız bilgisi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

 

Kişisel verileriniz şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlanma ve reklam süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmanız için planlamalar yapılması, hizmetlerimize yönelik size özel sunduğumuz imkanların tanıtılması; bu amaçlarla tercih ettiğiniz iletişim kanalı, telefon, faks, elektronik posta, çevrimiçi reklam ağları gibi vasıtalar kullanılarak tarafınıza kampanya, promosyon, yeni ürün tanıtımı vb. içerikleri havi ticari elektronik ileti gönderilmesi; tarafınıza memnuniyet ve değerlendirme anketleri gönderilmesi ile bunların sonuçlarının şirketimiz faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla değerlendirilmesi, kurumsal iletişim politikalarının planlanması ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

15 Temmuz 2015 Tarihli 29417 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Düzenlenen Yönetmelik’in 7/11. maddesi gereğince ticari elektronik ileti gönderme onaylarının İleti Yönetim Sistemi’ne kaydedilmesi hukuki yükümlülük olmakla birlikte bu kapsamda işlemeye konu kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A.Ş. tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan sisteme kaydedilmek suretiyle hukuki yükümlülük kapsamında adı geçen şirkete aktarılacaktır. Bu hal dışında kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ile bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve/ya ret süreçlerinizin takip edilebilmesi amacı ile iş ortaklarımıza, talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde hukuki süreçlerimizin yürütülebilmesi amacıyla danışmanlık aldığımız kişilere aktarılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

Kişisel verileriniz; iletmiş olduğunuz elektronik posta, faks vb. içerisinde yer alması halinde bu vasıta ile, fuar, toplantı vb. gibi çeşitli etkinlikler sırasında tarafımıza ilettiğiniz kartvizitler ve tarafınızla sözlü ya da yazılı şekilde gerçekleştirilecek iletişim sırasında otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanacaktır.

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1- (İlgili Kişinin açık rızasının alınması) maddesi ile 5/2-a, ç, e ve f bentleri dahilinde işlenecektir.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11inci Maddesinde Belirtilen Hakları

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açıldığı tarih itibariyle dilediğiniz şekilde) üzerinden de kullanabilirsiniz. Dilerseniz şirketimizle aşağıdaki iletişim kanallarından iletişim kurarak da bu isteğinizi bildirebilirsiniz.

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak, KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz tarafından belirtilen sürede tarafınıza cevap verilmemesi yahut tarafınıza iletilen cevabı yetersiz bulmanız halinde KVK Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen yasal süreler içerisinde https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresinden Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikâyetinizi iletebilirsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizin imzalı bir nüshasını ‘Bağdat Caddesi Göztepe Mahallesi Çatırlı Apt. No:167/1 D:2 Kadıköy İstanbul’ adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden ya da noter kanalıyla iletebilir veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

 

İlgili Kişi/

Adı Soyadı

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

 

 

 

 

 

Saç Simülasyonu ve kampanyalar hakkında bilgi edinin

Call Now ButtonRandevu Al